Polityka prywatności

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, które można odnieść do konkretnej osoby, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.Przedmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest firma DIANA z siedzibą w Kępicach, ul. Sikorskiego 8. W przypadku nawiązania kontaktu z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ew. nazwisko, stanowisko i numer telefonu) są przez nas zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na Państwa zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są przez nas usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania.Z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych można skontaktować się przez e-mail info@diana-kepice.pl lub tradycyjną pocztą z dopiskiem „Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych”

Przysługujące Państwu prawa

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa

 • Prawo do informacji.
 • Prawo do poprawiania lub usuwania.
 • Prawo do ograniczania przetwarzania.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa służy jedynie do uzyskiwania informacji dlatego zbieramy tylko te dane osobowe, które przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieranym następujące dane, które potrzebne są nam ze względów technicznych w celu zapewnienia wyświetlania naszej strony oraz jej prawidłowego działania (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Zastosowanie plików cookies:
a) Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania zostaną objaśnione poniżej:

 • transient cookies (szczegóły w b)
 • persistent cookies (szczegóły w c)

b) Transient cookies to pliki wykorzystywane czasowo, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, umożliwiający przyporządkowanie różnych zapytań przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera, jeśli powrócą Pastwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c) Persistent cookies to trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.